Skip to content

About Us

Contractwr a datblygwr tai lleol sydd â phrofiad helaeth yn y maes adeiladu  yw cwmni Rhys Evans Cyf. a ffurfiwyd dros 15 mlynedd yn ôl. Gydag ystod eang o brofiad mewn adeiladu estyniadau, adeiladu tai newydd, gwaith peirianneg sifil ac adeiladu stadau tai, mae’r cwmni, yn bennaf, wedi bod  yn gweithredu yng Nghricieth, Porthmadog a’r ardaloedd cyfagos. Rydym yn ymfalchïo mewn creu crefftwaith o’r radd flaenaf er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid.


Rhys Evans Cyf is a local well established and experienced contractor and housing developer. Formed over 15 years ago, the company’s activities have mainly been in Criccieth , Porthmadog and the surrounding area. With a wide range of experience in building extension, renovations, new build houses, civil engineering works and building housing estates, the company prides itself in high quality workmanship to deliver the best possible service to its customers.